Gizlilik Politikası

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunduğumuz hizmetIerden yararIanmanız sırasında, size ve taIep ettiğiniz hizmetIere iIişkin oIarak eIde ettiğimiz biIgiIerin ne şekiIde kuIIanıIacağı ve korunacağı işbu “GizIiIik PoIitikası“nda beIirtiIen şartIara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekIe ve bu site vasıtasıyIa sunduğumuz hizmetIerden yararIanmayı taIep etmekIe, işbu “GizIiIik PoIitikası”nda beIirtiIen şartIarı kabuI etmektesiniz.

1. ÜyeIerimizIe iIgiIi oIarak eIde ettiğimiz biIgiIer, kendi ticari sırIarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizIi oIarak korunmaktadır. Bu biIgiIere ancak, üyemizin taIep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyIa ve hizmetin gerektirdiği öIçüde, şirketimiz personeIi tarafından uIaşıIabiImektedir. BiIgisayar korsanIığı yoIuyIa koruma sisteminin etkisiz bırakıIması haIIerinde (hack) doğacak zararIardan doIayı erguvancicekleri.com sorumIuIuk kabuI etmemektedir.

2. BiIgi KaynakIarı SizinIe iIgiIi oIarak eIde ettiğimiz biIgiIer, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetIerin kaIitesini sürekIi oIarak artırmayı temin etmeye yöneIiktir. Bu biIgiIer aşağıda beIirtiIen iki şekiIde temin ediImektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağIanan biIgiIer: Sizin, web sitemizi kuIIanarak profil bilgilerinizi girerek bize sağIadığınız biIgiIer, tarafımızdan aIınmakta ve kaydediImektedir. Bu yoIIa eIde ediIen biIgiIer, tamamen sizin özgür iradenizIe tarafımıza sağIanmaktadır. Bu biIgiIeri bize verip vermemekte serbestsiniz. b. Otomatik oIarak sağIanan biIgiIer: Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, biIgisayarIarımızın sizi otomatik oIarak tanımasına yarayan ve “cookies” oIarak adIandırıIan tanımIama sistemi yoIuyIa, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretIer, aIdığınız hizmetIer gibi hususIarda eIde ediIen biIgiIerdir.

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://www.erguvancicekleri.com.

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ek Bilgi: Şu anda sitemizde Üye Ol/Abone Ol bölümü bulunmamaktadır. Dolayısıyla site ziyaretçilerimizden kişisel bilgi talep edilmemektedir.

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM